Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

Appelrally

RVMS APPELRALLY 2023

Op 24 september organiseren wij de Appelrally 2023, een gezellige speurtocht door het bos!

INFORMATIE
Combinaties van 2 paarden en 2 ruiters gaan het bos in en moeten een bepaalde route afleggen. Deze route wordt door zowel een route beschrijving als door het beantwoorden van vragen bepaald. Degene met de beste tijd en de meeste vragen goed beantwoord, winnen de appeltrofee en eeuwige roem!
De totale lengte van de route is ongeveer 20 kilometer, het zal gemiddels 3,5 uur in beslag nemen om dit te rijden, inclusief pauze in het bos.

WANNEER?
Op zondag 24 september 2023.

WAAR?
Vanaf Manege Soethout starten jullie deze mooie rit over de Oirschotse Heide. Met een routebeschrijving en keuzevragen kom je via de mooiste plekken bij de lunchplaats. Hier kunnen ruiter en paard rusten en wacht er voor de ruiter een lekkere lunch.

HOE LAAT?
Om 10.00 uur vertrekken de eerste teams.
De BBQ begint omstreeks 16.00 uur. Rij je niet mee en wil je wel mee BBQ-en geef je dan op per e-mail aan info@rvms.nl.

Aanmelden is mogelijk tot 15 september 2023
Er zijn helaas geen manegepaarden meer beschikbaar, inschrijven kan alleen nog met eigen paard.
Aanmelden kan via deze link
De minimale leeftijd voor deelname is 14 jaar.
Deelname tussen 12 en 14 jaar in overleg met Michiel Soethout.
Jeugd vanaf 12 jaar met eigen pony mag meedoen.
Bij afmelding na 15 september geen restitutie van inschrijfgeld.

Deelnemers schrijven in per equipe van twee personen.
De starttijd ontvang je een paar dagen voor aanvang per email.

KOSTEN
Deelname RVMS leden betalen € 15,- per persoon. Niet-leden betalen € 17,50 per persoon. Dit inschrijfgeld is inclusief een lekkere lunch tijdens de pauze in het bos.

PAARD HUREN
Het is mogelijk om een paard of pony te huren bij Manege Soethout, je kan hiervoor contact opnemen met Michiel Soethout tel 0499-575593. Er is een beperkt aantal paarden/pony’s voor deze dag beschikbaar. Let op: indien een privé paard of pony wordt geleend van een pensionklant van Manege Soethout dan wordt dezelfde huurprijs in rekening gebracht als het huren van een manegepaard of pony.

De kosten van het huren van een paard/pony tijdens de rit bedraagt € 50,00 voor de hele dag.
Deelnemers die zich inschrijven met een manege paard/pony hebben te allen tijde toestemming nodig van Michiel Soethout.
Leden hebben voorrang op niet- leden voor het huren van een paard/pony. Na 6 augustus, vervalt deze voorrang en geldt wie het eerst komt.

BBQ
Na afloop van de Rally organiseren wij een gezellige BBQ welke rond 16.00 uur zal starten. De kosten voor deelname aan de BBQ zijn € 20,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 12,50.

Het totaalbedrag (inschrijfgeld, eventuele huur paard/pony en barbecue) dient te worden voldaan per betaalverzoek wat u ontvangt van onze penningmeester.

Dit betaalverzoek zal per team gestuurd worden!

DEELNAME
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en is dus geheel voor rekening en risico van de deelnemers. De vereniging aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan lijf en goed.
Je dient zelf zorg te dragen voor een goede (WA)verzekering.
Per team is minimaal een mobiele telefoon, waarvan het nummer bekend is bij de organisatie, zeer gewenst i.v.m. veiligheid.
Voor ruiters is een cap verplicht.

WIJZIGINGEN, ANNULEREN EVENEMENT
De RVMS heeft het recht om het evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook.

UITSLUITING EVENEMENT
De RVMS behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 24 september in Oirschot.
Aarzel niet om verdere informatie op te vragen bij het bestuur van Recreanten Vereniging Manege Soethout, email info@rvms.nl.
               
Je vindt ons ook op facebook en Instagram!
Terug naar de inhoud