Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

Ride&Run
Op zondag 4 juni 2023 organiseert Recreanten Vereniging Manege Soethout, voor de vierde keer, een Ride & Run:

Ride & Run.

Een Ride & Run team bestaat uit één ruiter en één hardloper.
Er zijn twee routes uitgezet: één van 5 kilometer en één van 10 kilometer.
We starten de Ride & Run 10 kilometer wedstrijd/recreatie en als laatste de Ride & Run 5 kilometer wedstrijd/recreatie. We proberen de startlijst zo in te richten dat er op het parcours zo weinig mogelijk inhaal acties zullen plaats vinden.
De bedoeling is om de route als team zo veilig mogelijk af te leggen. De conditie van paard, ruiter en loper dient gerespecteerd te worden.

Dit jaar hebben we weer een onderverdeling in een wedstrijdrun en een recreatierun.
Als je inschrijft voor de wedstrijdrun dan zal, als de laatste deelnemer binnen is, een prijsuitreiking plaatsvinden voor de snelste wedstrijd teams.
Als je inschrijft voor de recreatierun dan wordt er een herinneringsmedaille uitgereikt.

DEELNAME

Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en is dus geheel voor rekening en risico van de deelnemers. De vereniging aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goed. U dient zelf zorg te dragen voor een goede (WA)verzekering.
Wij hopen u van harte te mogen begroeten op zondag 4 juni 2023 in Oirschot.
Manege Soethout, Steenovenweg 2A, 5091 JS Oost- West- en Middelbeers.
Melden bij de ringmeester (minimaal 1 uur voor start) pré start.
Van hieruit worden de teams naar het startpunt gestuurd. Vóór de start zal er een VET-check plaatsvinden door een dierenarts.

VOOR WIE?

De minimale leeftijd voor deelnemers is 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een volwassene (vanaf 18 jaar) meerijden.
Vanaf 14 jaar zonder begeleiding. Anders in overleg met bestuur.

INSCHRIJVEN

Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2023.
Aanmelden kan alleen via het online-inschrijfformulier.

Enkele dagen voor de start ontvangt u een e-mail met uw startnummer en starttijd.

KOSTEN

Leden van Recreanten Vereniging Manege Soethout betalen € 10,00 per persoon voor de recreatierun.
Niet-leden betalen € 12,50 per persoon voor de recreatierun.
Leden van Recreanten Vereniging Manege Soethout betalen € 12,50 per persoon voor de wedstrijdrun.
Niet-leden betalen € 15,00 per persoon voor de wedstrijdrun.

Het is mogelijk om een paard of pony te huren bij Manege Soethout, u kunt hiervoor contact opnemen met Michiel Soethout tel 0499-575593.
Er is een beperkt aantal manegepaarden of manegepony's voor deze dag beschikbaar. Indien een privé paard of pony wordt geleend van een pensionklant van Manege Soethout dan wordt dezelfde huurprijs in rekening gebracht als het huren van een manegepaard of pony.
De kosten voor het huren van een paard/pony tijdens de Ride & Run bedraagt:
Voor 5 km: € 20,00
Voor 10 km: € 25,00
Bij afmelding binnen een week voorafgaand aan het evenement ontvangt u geen restitutie van de kosten.
Deelnemers die zich inschrijven met een manegepaard hebben te allen tijde toestemming nodig van Michiel. Hij zal de combinatie ruiter, paard, loper, afstand en vaardigheid beoordelen.

Leden hebben voorrang op niet- leden voor het huren van een paard/pony. Na 10 mei vervalt deze voorrang en geldt wie het eerst komt.
Alle betalingen, inclusief paard huur, verlopen via onze penningmeester.
Het totaalbedrag dient voor 26 mei 2023 te worden overgemaakt op onze Rabobank rekening NL21RABO0129247715 t.n.v. Recreanten Vereniging Manege Soethout o.v.v. naam ruiter en naam loper + aanmelding Ride & Run 2023.
Per team is minimaal één mobiel telefoonnummer bekend bij de organisatie, in verband met veiligheid.
Voor ruiters is een cap verplicht.

WIJZIGINGEN, ANNULEREN EVENEMENT

De RVMS heeft het recht om het evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook.

UITSLUITING EVENEMENT

De RVMS behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten.

Denkt u eraan dat het onverstandig is om ongetraind aan de start te komen. Dit geldt voor ruiter en paard, maar ook voor loper!


Voor verdere vragen kunt u een mail sturen naar info@rvms.nl


Terug naar de inhoud