Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

dn Appelrit

RVMS DN APPELRIT

Op 20 september organiseren wij dn Appelrit voor ruiter en wandelaar.

INFORMATIE
Een familiedag / vriendendag met ruiters en wandelaars. Een team bestaat uit:
·  een ruiter equipe van twee ruiters die apart een route rijden met opdrachten en een
·  een wandelploeg die los van de ruiters een route wandelen met opdrachten.
Deze wandelploeg kan bestaan uit gezinsleden, die in het dagelijks leven niets met paarden te maken (willen) hebben, je collega’s, buurtjes of andere bekenden.

De equipe te paard en de wandelploeg krijgen een aantal quizvragen.
Hiervoor is het belangrijk dat je een opgeladen (of per team) mobiele telefoon met internet bij je hebt.

Het gaat er om dat het complete team (ruiters en wandelaars) zoveel mogelijk punten en appels verzamelen.
Als je geen wandelaars kunt vinden mogen 2 ruiters toch een equipe/team vormen en starten.

WANNEER?
Op zondag 20 september 2020.

WAAR?
Vanaf Manege Soethout vertrekken ruiter en paard aan een mooie rit van ongeveer 20 km over de Oirschotse Heide.
Met een routebeschrijving en quizvragen kom je via de mooiste plekken bij de lunchplaats. Hier kunnen ruiter en paard lunchen en rusten.
Ook het wandelteam vertrekt vanaf Manege Soethout voor een prachtige wandeling met een aantal posten en quizvragen over de Oirschotse Heide naar de lunchplaats.
Na terugkomst sluiten we gezellig af met een barbecue op de manege.

Denk er aan dat de appel centraal staat deze dag!

HOE LAAT?
Om 09.30 uur houden we een appèl waar de leukste creatie beoordeelt wordt.
Vanaf 09.35 uur staat de koffie met de appeltaart klaar. Om 10 uur vertrekken de eerste teams.
De BBQ begint om 16.30 uur.

VOOR WIE?
Het team bestaat uit een teamcaptain, 1 equipe van 2 ruiters en een wandelploeg.
Bedenk een naam voor je team.
Het team dat het leukst verkleed is wordt beloond.

Aanmelden is mogelijk tot 13 september 2020.
De minimale leeftijd voor ruiters is 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een volwassene (vanaf 18 jaar) meerijden.
Een equipe met twee ruiters van 16 jaar is toegestaan.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Deelnemers schrijven in per equipe van twee personen.
Het startnummer en starttijd ontvang je een paar dagen voor aanvang per email.

KOSTEN
RVMS leden betalen € 4,00 per persoon. Niet-leden betalen € 5,00 per persoon. Op de lunchlocatie is tegen inlevering van een lunchbon (krijgt elke deelnemer bij aanvang) een eenvoudige lunch verkrijgbaar. Er wordt op je gerekend tijdens de lunch. Mocht je hier niet aan deelnemen dan graag melden bij de organisatie.

PAARD HUREN
Het is mogelijk om een paard of pony te huren bij Manege Soethout, je kan hiervoor contact opnemen met Albert Soethout tel 0499-575593. Er is een beperkt aantal paarden/pony’s voor deze dag beschikbaar. Let op: indien een privé paard of pony wordt geleend van een pensionklant van Manege Soethout dan wordt dezelfde huurprijs in rekening gebracht als het huren van een manegepaard of pony.

De kosten van het huren van een paard/pony tijdens de rit bedraagt € 45,00 voor de hele dag.
Deelnemers die zich inschrijven met een manege paard/pony hebben te allen tijde toestemming nodig van Albert Soethout.
Leden hebben voorrang op niet- leden voor het huren van een paard/pony. Na 5 augustus, vervalt deze voorrang en geldt wie het eerst komt.

BBQ
De kosten voor deelname aan de barbecue voor niet leden zijn € 15,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 7,50.
Leden betalen dit jaar slechts € 7,50 voor deelname aan de barbecue. Dit lage tarief is speciaal voor onze leden om dit vreemde jaar deels te compenseren.

Het totaalbedrag (inschrijfgeld, eventuele huur paard/pony en barbecue) dient te worden overgemaakt op onze Rabobank rekening NL21RABO0129247715 t.n.v. Recreanten Vereniging Manege Soethout o.v.v. teamnaam + aanmelding Appelrit 2020.

Graag per team betalen!

DEELNAME
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en is dus geheel voor rekening en risico van de deelnemers. De vereniging aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan lijf en goed.
Je dient zelf zorg te dragen voor een goede (WA)verzekering.
Per team is minimaal een mobiele telefoon, waarvan het nummer bekend is bij de organisatie, zeer gewenst i.v.m. veiligheid.
De telefoon moet goed opgeladen zijn en internet hebben, daar er diverse digitale opdrachten zullen zijn.
Voor ruiters is een cap verplicht.

WIJZIGINGEN, ANNULEREN EVENEMENT
De RVMS heeft het recht om het evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook.

UITSLUITING EVENEMENT
De RVMS behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 20 september in Oirschot.
Aarzel niet om verdere informatie op te vragen bij het bestuur van Recreanten Vereniging Manege Soethout, email info@rvms.nl.
Of 0651381931 (Ilse Marks)
               
Je vindt ons ook op facebook en Instagram!
Terug naar de inhoud